İş Sağlığı
Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirketimiz bünyesinde iş güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimizdir. Güvenli bir ortamda ve uygun çalışma koşullarında hizmet vermek, kalite ve büyüme hedeflerine ulaşmanın vazgeçilmez bir unsurudur.

Temel İlkelerimiz;

İş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak,

Tüm projelerde iş güvenliği ve ergonomi hedeflerine uymaktır.

İş güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer.

Güvenlik bir davranış biçimidir. Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur.